loading

Zmiany w przepisach prawo konsumenta


Nowy rok przyniesie nam sporo zmian prawnych, a w tym najważniejsze z punktu prowadzenia spraw w Kancelarii – zmiany w prawie konsumenckim. Nastąpi nowelizacja ustawy Kodeks Cywilny oraz Ustawa o prawach konsumenta, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Na mocy nowych przepisów konsumenci będą mieli rozszerzoną ochronę poprzez włączenie do jej zakresu przedsiębiorców, którzy zawierają umowy nie należące do przedmiotu jego działalności gospodarczej. Są to uprawnienia dla przedsiębiorców, którzy kupują towary „na fakturę” na potrzeby swojej działalności. Zakup np. sprzętów tj. drukarka, czy kasa fiskalna na fakturę przez osoby fizyczne prowadzące działalności gospodarcze, będzie podlegał pod przepisy chroniące interesy konsumentów tj. rękojmia, odstąpienie od umowy i inne. Jeżeli z treści umowy będzie wynikać, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, znajdą zastosowanie przepisy mówiące o niedozwolonych klauzulach, rękojmi, roszczeniach sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej, znajdujące swoje miejsce w Kodeksie Cywilnym.

Nowelizowane ustawy nie wskazują, która strona zawieranej umowy będzie dokonywać weryfikacji jej charakteru – tj. będzie dokonywać oceny, czy w danym stanie faktycznym należy traktować przedsiębiorcę jako konsumenta. Weryfikacja charakteru zawodowego dokonywanej czynności będzie się opierała o informacje znajdujące się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), w tym kody PKD które wskazują nam na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej.

AktualnościDo przeczytania

Justyna OpokaAuthor posts

Justyna Opoka

Asystent prawny w Kancelarii GRYF. Studentka 5 roku prawa na EWSPA w Warszawie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku administracja. Członek komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, w którym zajmuje się również projektami i działaniami na rzecz ochrony praw konsumentów. Koordynator projektów finansowanych i realizowanych w trybie zamówienia publicznego na zlecenie Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentów m.in. "Program wsparcia dla Frankowiczów", "Grudniowy cykl bezpłatnych porad prawnych" oraz "Edukacja finansowa w cyberprzestrzeni". Organizatorka wielu konferencji, webinarów on-line, spotkań dla "Frankowiczów" w województwie zachodniopomorskim realizowanych we współpracy z Miejskim Rzecznikiem Konsumentów oraz w miastach wojewódzkich w Polsce z ramienia SBB oraz Fundacji Pomocy Prawnej GRYF. Od 10 lat związana z sektorem organizacji pozarządowych. Współtwórca i założycielka kilku ogólnopolskich NGO.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *