loading

Zezwolenie na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej


Prawomocna wygrana z BOŚ Bank SA w I instancji i kilka dni później zezwolenie na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej, które bank dobrowolnie wysyła do kredytobiorców. Takie rozstrzygnięcia bardzo lubimy.

Pozew przeciwko bankowi Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie skierowana została do Sądu Okręgowego w Szczecinie we wrześniu 2020 roku. Sąd po rozpoznaniu sprawy o sygn. akt I C 1083/20 wydał wyrok w dniu 07.06.2022 r. i ustalił nieważność umowy kredytowej oraz zasądził kwotę ponad 700 tys. zł do zwrotu na rzecz Kredytobiorców.

Po otrzymaniu uzasadnienia wyroku, czekaliśmy na informację o apelacji banku, tj. ma to miejsce we wszystkich sprawach rozstrzygniętych przez sądy I instancji. Z uwagi na fakt, iż wyrok był nieprawomocny, Kredytobiorcy uiścili kolejną należną ratę kredytową na rzecz banku z tytułu umowy kredytu CHF.

Bank zwrócił przelew na rachunek z którego dokonano płatności i po konsultacji kredytobiorców z bankiem, przekazano naszym klientom, iż bank odstępuje od złożenia apelacji w ich sprawie, w związku z czym po upływie terminu wyrok stał się prawomocny i wykonalny. Jednocześnie bank zamknął rachunek do obsługi kredytu frankowego, a sąd skierował sprawę do nadania klauzuli prawomocności.

Nie upłynęło kilka dni, a bank wysłał kredytobiorcom pismo – zgodę na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości, która stanowiła zabezpieczenie kredytu. Bank sam z siebie wyraził zgodę na wykreślenie ich zabezpieczenia z KW, tym samym przyspieszając całą procedurę mającą na celu rozwiązanie wszelkiej współpracy z bankiem z tytułu tej umowy kredytowej.

Sprawę prowadzi r.pr. Sylwester Kasprzewski wraz z zespołem Kancelarii GRYF.

AktualnościDo przeczytania

Justyna OpokaAuthor posts

Prawnik w Kancelarii GRYF. Absolwentka studiów prawniczych na EWSPA w Warszawie oraz administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Zajmuje sie procesowym prawem cywilnym i prawem bankowym. Studia pierwszego stopnia skończyła broniąc prace dyplomową pt. „Ochrona konsumentów w Polsce”, a studia magisterskie obroniła pracą pt. „Podstawy nieważności umów kredytów indeksowanych/denominowanych do walut obcych” w której pochyliła się nad kredytami walutowymi konsumentów oraz przedsiębiorców i instrumentów pochodnych wbudowanych w te umowy kredytowe. Członek komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, w którym zajmuje się również projektami i działaniami na rzecz ochrony praw konsumentów. Koordynator ogólnopolskich projektów wsparcia dla konsumentów m.in. „Program wsparcia dla Frankowiczów”, „Grudniowy cykl bezpłatnych porad prawnych” oraz „Edukacja finansowa w cyberprzestrzeni”. Organizatorka wielu konferencji, webinarów on-line, spotkań dla „Frankowiczów” w województwie zachodniopomorskim realizowanych we współpracy z Miejskim Rzecznikiem Konsumentów oraz w miastach wojewódzkich w Polsce z ramienia SBB oraz Fundacji Pomocy Prawnej GRYF. Od 10 lat związana z sektorem organizacji pozarządowych. Współtwórca i założycielka kilku ogólnopolskich NGO.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.