loading

Wyrok Sądu Okręgowego z dnia 27 maja 2021 roku, sygn. akt I C 639/20 z powództwa Raiffeisen Bank International S.A.


Wyrok SO w Szczecinie w sprawie przeciwko naszym klientom z powództwa Raiffeisen Bank Int. AG z siedzibą w Wiedniu z dnia 27-05-2021 r., sygn. akt I C 639/20
I. oddala powództwo banku, bank wypowiedział umowę pożyczki hipotecznej a następnie pozwał kredytobiorców o zapłatę; w uzasadnieniu sąd wskazał na nieważność umowy kredytowej (z uwagi na abuzywność klauzul przeliczeniowych, ale również z uwagi na nieograniczone ryzyko kursowe)
II. koszty procesu w całości ponosi bank.
W sprawie odbyły się dwa posiedzenia. Sprawa była prowadzona pro bono.
Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi radca prawny Sylwester Kasprzewski

AktualnościWyroki

Sylwester KasprzewskiAuthor posts

Sylwester Kasprzewski

Członek Forum Prawników Finansowych skupiających radców prawnych i adwokatów z całej Polski specjalizujących się w sporach z bankami w spawach kredytów „frankowych”, obligacji korporacyjnych, polisolokat. Aktywny członek Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, członek Rady Fundacji Pomocy Prawnej GRYF oraz członek i współtwórca kilku szczecińskich organizacji. Od kilku lat związany z ochroną praw konsumenta, prawem bankowym i relacji na linii przedsiębiorca – konsument. Posiada szeroką wiedzę z zakresu produktów finansowych oferowanym konsumentom na polskim rynku, ochrony praw konsumentów. Na swoim koncie ma wygrane sprawy tzw. kredytów „frankowych”, polisolokat, podmiotami zajmującymi się skupem wierzytelnościami. Pomaga chronić majątek i stawiać na nogi dłużników. Zajmuje się na skalę ogólnopolską sprawami tzw. „frankowiczów”. Współpracuje z osobami inwestującymi w zakup nieruchomości, a także osobami prowadzącymi lokalne działalności gospodarcze. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i wystąpieniach eksperckich w zakresie spraw prowadzonych w Kancelarii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *