loading

Wyrok Sądu Okręgowego z dnia 27 maja 2021 roku, sygn. akt I C 639/20 z powództwa Raiffeisen Bank International S.A.


Wyrok SO w Szczecinie w sprawie przeciwko naszym klientom z powództwa Raiffeisen Bank Int. AG z siedzibą w Wiedniu z dnia 27-05-2021 r., sygn. akt I C 639/20
I. oddala powództwo banku, bank wypowiedział umowę pożyczki hipotecznej a następnie pozwał kredytobiorców o zapłatę; w uzasadnieniu sąd wskazał na nieważność umowy kredytowej (z uwagi na abuzywność klauzul przeliczeniowych, ale również z uwagi na nieograniczone ryzyko kursowe)
II. koszty procesu w całości ponosi bank.
W sprawie odbyły się dwa posiedzenia. Sprawa była prowadzona pro bono.
Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi radca prawny Sylwester Kasprzewski

AktualnościWyroki

Sylwester KasprzewskiAuthor posts

Członek Forum Prawników Finansowych skupiających radców prawnych i adwokatów z całej Polski specjalizujących się w sporach z bankami w spawach kredytów „frankowych”, obligacji korporacyjnych, polisolokat. Aktywny członek Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, członek Rady Fundacji Pomocy Prawnej GRYF oraz członek i współtwórca kilku szczecińskich organizacji. Od kilku lat związany z ochroną praw konsumenta, prawem bankowym i relacji na linii przedsiębiorca – konsument. Posiada szeroką wiedzę z zakresu produktów finansowych oferowanym konsumentom na polskim rynku, ochrony praw konsumentów. Na swoim koncie ma wygrane sprawy tzw. kredytów „frankowych”, polisolokat, podmiotami zajmującymi się skupem wierzytelnościami. Pomaga chronić majątek i stawiać na nogi dłużników. Zajmuje się na skalę ogólnopolską sprawami tzw. „frankowiczów”. Współpracuje z osobami inwestującymi w zakup nieruchomości, a także osobami prowadzącymi lokalne działalności gospodarcze. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i wystąpieniach eksperckich w zakresie spraw prowadzonych w Kancelarii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.