loading

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 30 września 2021 roku, sygn. akt I C 1551/20, przeciwko GETIN NOBLE BANK


Sprawa dotyczyła kredytu indeksowanego do waluty CHF. W wyroku sąd:
a) ustalił nieważność umowy,
b) zasądził od banku na rzecz kredytobiorcy wszystkie PLN i CHF uiszczone na poczet kredytu,
c) obciążył bank w całości kosztami procesu.
.
W uzasadnieniu ustnym sąd wskazał nie tylko na wadliwą klauzulę przeliczeniową dotyczącą ustalania wysokości rat kredytu (kurs sprzedaży), ale także poświęcił sporo czasu na wyjaśnienie kwestii, czy bank wykonał obowiązki informacyjne w zakresie ryzyka kursowego. Sąd podkreślił, że sposób udzielania kredytów frankowych był zbliżony w przypadku wszystkich banków – kredytobiorcom nie przekazano informacji wystarczających do tego, aby rozeznać się, jakie ryzyko związane jest z wzięciem takiego kredytu. Sąd nie uwierzył bankowi, że kredytobiorca był świadomy ryzyka kursowego, gdyż przeczą temu przedstawione dokumenty w postaci oświadczenia o ryzyku kursowym, gdzie zmiana kursu była estymowana na poziomie kilkunastu procent.
Wyrok oznacza, że po zakończeniu prawomocnym sprawy kredytu nie będzie.
Wyrok jest nieprawomocny, należy spodziewać się apelacji banku. Można się zastanawiać, czym kieruje się GETIN, w swojej obecnie skomplikowanej sytuacji finansowej, składając apelacje od wszystkich wyroków, niezależnie od posiadanych argumentów.
.
Sprawę prowadzili:
– r.pr. Sylwester Kasprzewski
– adw. Marzena Młocicka
Kancelaria ze Szczecina

AktualnościWyroki

Sylwester KasprzewskiAuthor posts

Członek Forum Prawników Finansowych skupiających radców prawnych i adwokatów z całej Polski specjalizujących się w sporach z bankami w spawach kredytów „frankowych”, obligacji korporacyjnych, polisolokat. Aktywny członek Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, członek Rady Fundacji Pomocy Prawnej GRYF oraz członek i współtwórca kilku szczecińskich organizacji. Od kilku lat związany z ochroną praw konsumenta, prawem bankowym i relacji na linii przedsiębiorca – konsument. Posiada szeroką wiedzę z zakresu produktów finansowych oferowanym konsumentom na polskim rynku, ochrony praw konsumentów. Na swoim koncie ma wygrane sprawy tzw. kredytów „frankowych”, polisolokat, podmiotami zajmującymi się skupem wierzytelnościami. Pomaga chronić majątek i stawiać na nogi dłużników. Zajmuje się na skalę ogólnopolską sprawami tzw. „frankowiczów”. Współpracuje z osobami inwestującymi w zakup nieruchomości, a także osobami prowadzącymi lokalne działalności gospodarcze. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i wystąpieniach eksperckich w zakresie spraw prowadzonych w Kancelarii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.