loading

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 30 sierpnia 2021 roku, sygn. akt I C 1359/19 przeciwko GETIN NOBLE BANK S.A.


Umowa kredytu indeksowanego do waluty CHF uznana za nieważną.

Wyrok z dn. 30-08-2021 r. w sprawie I C 1359/19 przed Sądem Okręgowym w Szczecinie.

Sąd uznał za niedozwolone klauzule przeliczeniowe oraz wskazał na brak prawidłowego pouczenia kredytobiorcy o ryzyku kursowym, mimo że w aktach sprawy zostało zamieszczone oświadczenie o świadomości ryzyka kursowego.

Wyrok nie jest prawomocny, spodziewamy się kolejnej apelacji tego banku.

Sprawy prowadzili:

r.pr. Sylwester Kasprzewski oraz adw. Marzena Młocicka

AktualnościWyroki

Sylwester KasprzewskiAuthor posts

Członek Forum Prawników Finansowych skupiających radców prawnych i adwokatów z całej Polski specjalizujących się w sporach z bankami w spawach kredytów „frankowych”, obligacji korporacyjnych, polisolokat. Aktywny członek Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, członek Rady Fundacji Pomocy Prawnej GRYF oraz członek i współtwórca kilku szczecińskich organizacji. Od kilku lat związany z ochroną praw konsumenta, prawem bankowym i relacji na linii przedsiębiorca – konsument. Posiada szeroką wiedzę z zakresu produktów finansowych oferowanym konsumentom na polskim rynku, ochrony praw konsumentów. Na swoim koncie ma wygrane sprawy tzw. kredytów „frankowych”, polisolokat, podmiotami zajmującymi się skupem wierzytelnościami. Pomaga chronić majątek i stawiać na nogi dłużników. Zajmuje się na skalę ogólnopolską sprawami tzw. „frankowiczów”. Współpracuje z osobami inwestującymi w zakup nieruchomości, a także osobami prowadzącymi lokalne działalności gospodarcze. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i wystąpieniach eksperckich w zakresie spraw prowadzonych w Kancelarii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.