loading

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 28 maja 2021 roku, sygn. akt I C 699/20 przeciwko PKO Bank Polski S.A.

kancelaria gryf

Wyrok SO w Szczecinie w sprawie przeciwko PKO Bank Polski S.A. w Warszawie z dnia 14 czerwca 2021 roku, sygn. akt I C 699/20

I. stwierdza, że umowa kredytu hipotecznego na cele mieszkaniowe (…) zawarta pomiędzy (…) a Nordea Bank Polska Spółką Akcyjną w Warszawie jest nieważna.

II. zasądza od pozwanego PKO Bank Polski S.A. na rzecz powodów (…) kwotę (…) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sąd pominął dowód z opinii biegłego, pozew został złożony w maju 2020 r.

Sprawę prowadzi radca prawny Sylwester Kasprzewski oraz adwokat Marzena Młocicka

AktualnościWyroki

Sylwester KasprzewskiAuthor posts

Członek Forum Prawników Finansowych skupiających radców prawnych i adwokatów z całej Polski specjalizujących się w sporach z bankami w spawach kredytów „frankowych”, obligacji korporacyjnych, polisolokat. Aktywny członek Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, członek Rady Fundacji Pomocy Prawnej GRYF oraz członek i współtwórca kilku szczecińskich organizacji. Od kilku lat związany z ochroną praw konsumenta, prawem bankowym i relacji na linii przedsiębiorca – konsument. Posiada szeroką wiedzę z zakresu produktów finansowych oferowanym konsumentom na polskim rynku, ochrony praw konsumentów. Na swoim koncie ma wygrane sprawy tzw. kredytów „frankowych”, polisolokat, podmiotami zajmującymi się skupem wierzytelnościami. Pomaga chronić majątek i stawiać na nogi dłużników. Zajmuje się na skalę ogólnopolską sprawami tzw. „frankowiczów”. Współpracuje z osobami inwestującymi w zakup nieruchomości, a także osobami prowadzącymi lokalne działalności gospodarcze. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i wystąpieniach eksperckich w zakresie spraw prowadzonych w Kancelarii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.