loading

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 26 października 2021 roku, sygn. akt I C 1820/20, przeciwko Bank MILLENNIUM


wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie
z dnia 26-10-2021 r., sygn. akt I C 1820/20
pozew wniesiony w grudniu 2020 r.
Po rozpoznaniu sprawy sąd:
a) ustalił nieważność zawartej umowy kredytowej,
b) obciążył bank w całości kosztami postępowania sądowego.
W uzasadnieniu sąd wskazał, że:
a) kredytobiorcy byli konsumentami,
b) umowa zawierała nieuczciwe postanowienia – klauzule przeliczeniowe odnoszące się do tabel kursowych banku,
c) kredytobiorcy nie zostali prawidłowo poinformowani o ryzyku kursowym – bank nie wykonał obowiązków informacyjnych,
d) przedłożona przez bank do akt sprawy informacja o ryzyku kursowym, podpisana przez kredytobiorców, była niewystarczająca co uznania, że bank wywiązał się z obowiązku prawidłowego poinformowania konsumentów o skutkach zawartej umowy i wiążącym się z tym ryzykiem,
e) zeznania świadków powołanych przez bank były zbyt ogólne, aby pozwalały na ustalenie, że bank zachował się prawidłowo – żaden ze świadków nie brał udziału w obsłudze kredytowej powodów.
W sprawie, pomimo kilkunastu lat spłaty kredytu, suma zadłużenia, początkowo wynosząca 90 tys. złotych, wzrosła na moment wyroku do blisko 120 tys. zł samego kapitału. W przypadku nieważności umowy kredytobiorcy nie muszą zwracać tych kwot na rzecz banku.
Wyrok jest nieprawomocny, bank zapewne złoży apelację.
Sprawy prowadzą:
radca prawny Sylwester Kasprzewski oraz adwokat Marzena Młocicka

AktualnościWyroki

Sylwester KasprzewskiAuthor posts

Członek Forum Prawników Finansowych skupiających radców prawnych i adwokatów z całej Polski specjalizujących się w sporach z bankami w spawach kredytów „frankowych”, obligacji korporacyjnych, polisolokat. Aktywny członek Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, członek Rady Fundacji Pomocy Prawnej GRYF oraz członek i współtwórca kilku szczecińskich organizacji. Od kilku lat związany z ochroną praw konsumenta, prawem bankowym i relacji na linii przedsiębiorca – konsument. Posiada szeroką wiedzę z zakresu produktów finansowych oferowanym konsumentom na polskim rynku, ochrony praw konsumentów. Na swoim koncie ma wygrane sprawy tzw. kredytów „frankowych”, polisolokat, podmiotami zajmującymi się skupem wierzytelnościami. Pomaga chronić majątek i stawiać na nogi dłużników. Zajmuje się na skalę ogólnopolską sprawami tzw. „frankowiczów”. Współpracuje z osobami inwestującymi w zakup nieruchomości, a także osobami prowadzącymi lokalne działalności gospodarcze. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i wystąpieniach eksperckich w zakresie spraw prowadzonych w Kancelarii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.