loading

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 26 października 2021 roku, sygn. akt I C 1084/20, przeciwko PKO BP


wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie
z dnia 26-10-2021 r., sygn. akt I C 1084/20
pozew wniesiony w sierpniu 2020 r.
Po rozpoznaniu sprawy sąd:
a) ustalił nieważność zawartej umowy kredytowej,
b) obciążył bank w całości kosztami postępowania sądowego.
W uzasadnieniu sąd wskazał, że:
a) kredytobiorca był konsumentem,
b) umowa zawierała nieuczciwe postanowienia – klauzule przeliczeniowe odnoszące się do tabel kursowych banku,
c) kredytobiorca nie został prawidłowo poinformowany o ryzyku kursowym – bank nie wykonał obowiązków informacyjnych,
d) pouczenie o ryzyku kursowym nie wskazywało nawet modelowych zmian kursu – jest ono niewystarczające do uświadomienia kredytobiorcy zakresu ryzyka kursowego,
e) przewidziana w umowie możliwość spłaty kredytu od początku bezpośrednio w CHF nie zmienia niedozwolonego charakteru postanowień umowy.
W sprawie, pomimo kilkunastu lat spłaty kredytu, suma zadłużenia, początkowo wynosząca 300 tys. złotych, wzrosła na moment wyroku do blisko 380 tys. zł samego kapitału. W przypadku nieważności umowy kredytobiorca nie musi zwracać tych kwot na rzecz banku.
Sprawę prowadził r.pr. Sylwester Kasprzewski oraz adw. Marzena Młocicka

AktualnościWyroki

Sylwester KasprzewskiAuthor posts

Członek Forum Prawników Finansowych skupiających radców prawnych i adwokatów z całej Polski specjalizujących się w sporach z bankami w spawach kredytów „frankowych”, obligacji korporacyjnych, polisolokat. Aktywny członek Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, członek Rady Fundacji Pomocy Prawnej GRYF oraz członek i współtwórca kilku szczecińskich organizacji. Od kilku lat związany z ochroną praw konsumenta, prawem bankowym i relacji na linii przedsiębiorca – konsument. Posiada szeroką wiedzę z zakresu produktów finansowych oferowanym konsumentom na polskim rynku, ochrony praw konsumentów. Na swoim koncie ma wygrane sprawy tzw. kredytów „frankowych”, polisolokat, podmiotami zajmującymi się skupem wierzytelnościami. Pomaga chronić majątek i stawiać na nogi dłużników. Zajmuje się na skalę ogólnopolską sprawami tzw. „frankowiczów”. Współpracuje z osobami inwestującymi w zakup nieruchomości, a także osobami prowadzącymi lokalne działalności gospodarcze. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i wystąpieniach eksperckich w zakresie spraw prowadzonych w Kancelarii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.