loading

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 21 października 2021 roku, sygn. akt I C 951/20, przeciwko SANTANDER BANK POLSKA


wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie
z dnia 21-10-2021 r., sygn. akt I C 951/20
pozew wniesiony w lipcu 2020 r.
Po rozpoznaniu sprawy sąd:
a) ustalił nieważność zawartej umowy kredytowej,
b) obciążył bank w całości kosztami postępowania sądowego.
W uzasadnieniu sąd wskazał, że:
c) kredytobiorcy byli konsumentami,
d) umowa zawierała nieuczciwe postanowienia – klauzule przeliczeniowe odnoszące się do tabel kursowych banku,
e) kredytobiorcy nie zostali prawidłowo poinformowani o ryzyku kursowym – bank nie wykonał obowiązków informacyjnych,
f) w aktach sprawy brak jest jakichkolwiek informacji, że bank podejmował chociażby próby poinformowania kredytobiorców o istnieniu ryzyka kursowego,
g) zeznania świadków powołanych przez bank były zbyt ogólne, aby pozwalały na ustalenie, że bank zachował się prawidłowo – żaden ze świadków nie brał udziału w obsłudze kredytowej powodów,
W sprawie, pomimo kilkunastu lat spłaty kredytu, suma zadłużenia, początkowo wynosząca 530 tys. złotych, wzrosła na moment wyroku do blisko 850 tys. zł samego kapitału. W przypadku nieważności umowy kredytobiorcy nie muszą zwracać tych kwot na rzecz banku.
Wyrok jest nieprawomocny, bank zapewne złoży apelację.

AktualnościWyroki

Sylwester KasprzewskiAuthor posts

Członek Forum Prawników Finansowych skupiających radców prawnych i adwokatów z całej Polski specjalizujących się w sporach z bankami w spawach kredytów „frankowych”, obligacji korporacyjnych, polisolokat. Aktywny członek Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, członek Rady Fundacji Pomocy Prawnej GRYF oraz członek i współtwórca kilku szczecińskich organizacji. Od kilku lat związany z ochroną praw konsumenta, prawem bankowym i relacji na linii przedsiębiorca – konsument. Posiada szeroką wiedzę z zakresu produktów finansowych oferowanym konsumentom na polskim rynku, ochrony praw konsumentów. Na swoim koncie ma wygrane sprawy tzw. kredytów „frankowych”, polisolokat, podmiotami zajmującymi się skupem wierzytelnościami. Pomaga chronić majątek i stawiać na nogi dłużników. Zajmuje się na skalę ogólnopolską sprawami tzw. „frankowiczów”. Współpracuje z osobami inwestującymi w zakup nieruchomości, a także osobami prowadzącymi lokalne działalności gospodarcze. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i wystąpieniach eksperckich w zakresie spraw prowadzonych w Kancelarii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.