loading

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 15 września 2021 roku, sygn. akt I C 770/21 przeciwko RAIFFEISEN BANK INT.


Umowa kredytu złotówkowego, zmienionego następnie na podstawie aneksu na kredyt denominowany w walucie CHF. Sąd uchylił Bankowy Tytuł Egzekucyjny wydany w sprawie w 2012 r.

Wyrok z dn. 15-09-2021 r. w sprawie I C 770/21 przed Sądem Okręgowym w Szczecinie

Sąd uznał, że bank nie mógł wystawić BTE. Kwota w BTE wskazana była w CHF. Sąd w ustnych motywach uzasadnienia nie wskazał, czy uznał umowę za zasadną.

W sprawie bank uznał powództwo, jednakże z uwagi na zbycie wierzytelności objętej BTE, a nie z uwagi na wadliwe postanowienia umowy.

Wyrok nie jest prawomocny, ale liczymy, że bank w związku z uznaniem roszczenia nie będzie składał apelacji od wyroku.

r.pr. Sylwester Kasprzewski oraz adw. Marzena Młocicka

AktualnościWyroki

Sylwester KasprzewskiAuthor posts

Członek Forum Prawników Finansowych skupiających radców prawnych i adwokatów z całej Polski specjalizujących się w sporach z bankami w spawach kredytów „frankowych”, obligacji korporacyjnych, polisolokat. Aktywny członek Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, członek Rady Fundacji Pomocy Prawnej GRYF oraz członek i współtwórca kilku szczecińskich organizacji. Od kilku lat związany z ochroną praw konsumenta, prawem bankowym i relacji na linii przedsiębiorca – konsument. Posiada szeroką wiedzę z zakresu produktów finansowych oferowanym konsumentom na polskim rynku, ochrony praw konsumentów. Na swoim koncie ma wygrane sprawy tzw. kredytów „frankowych”, polisolokat, podmiotami zajmującymi się skupem wierzytelnościami. Pomaga chronić majątek i stawiać na nogi dłużników. Zajmuje się na skalę ogólnopolską sprawami tzw. „frankowiczów”. Współpracuje z osobami inwestującymi w zakup nieruchomości, a także osobami prowadzącymi lokalne działalności gospodarcze. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i wystąpieniach eksperckich w zakresie spraw prowadzonych w Kancelarii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.