loading

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 14 września 2021 roku, sygn. akt I C 295/21 przeciwko BNP PARIBAS (dawny FORTIS)


Umowa kredytu „walutowego” CHF, w której wypłata i spłata kredytu mogła formalnie nastąpić w walucie CHF. Sąd uznał umowę za nieważną w całości i zasądził od banku dochodzoną kwotę w CHF, zgodnie ze zgłoszonym żądaniem.

Wyrok z dn. 14-09-2021 r. w sprawie I C 295/21.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd wskazał, że umowa zawiera niedozwolone postanowienia, które w związku z celem kredytowania uniemożliwiały ustalenie kwoty kredytu podlegającej wypłacie w walucie CHF. Jest to jeden z pierwszych wyroków SO w Szczecinie dotyczący dawnego Fortis Banku i jednocześnie jeden z niewielu wyroków w całym kraju.

Wyrok nie jest prawomocny, spodziewamy się kolejnej apelacji tego banku.

r.pr. Sylwester Kasprzewski oraz adw. Marzena Młocicka

AktualnościWyroki

Sylwester KasprzewskiAuthor posts

Członek Forum Prawników Finansowych skupiających radców prawnych i adwokatów z całej Polski specjalizujących się w sporach z bankami w spawach kredytów „frankowych”, obligacji korporacyjnych, polisolokat. Aktywny członek Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, członek Rady Fundacji Pomocy Prawnej GRYF oraz członek i współtwórca kilku szczecińskich organizacji. Od kilku lat związany z ochroną praw konsumenta, prawem bankowym i relacji na linii przedsiębiorca – konsument. Posiada szeroką wiedzę z zakresu produktów finansowych oferowanym konsumentom na polskim rynku, ochrony praw konsumentów. Na swoim koncie ma wygrane sprawy tzw. kredytów „frankowych”, polisolokat, podmiotami zajmującymi się skupem wierzytelnościami. Pomaga chronić majątek i stawiać na nogi dłużników. Zajmuje się na skalę ogólnopolską sprawami tzw. „frankowiczów”. Współpracuje z osobami inwestującymi w zakup nieruchomości, a także osobami prowadzącymi lokalne działalności gospodarcze. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i wystąpieniach eksperckich w zakresie spraw prowadzonych w Kancelarii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.