loading

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 14 września 2021 roku, sygn. akt I C 295/21 przeciwko BNP PARIBAS (dawny FORTIS)


Umowa kredytu „walutowego” CHF, w której wypłata i spłata kredytu mogła formalnie nastąpić w walucie CHF. Sąd uznał umowę za nieważną w całości i zasądził od banku dochodzoną kwotę w CHF, zgodnie ze zgłoszonym żądaniem.

Wyrok z dn. 14-09-2021 r. w sprawie I C 295/21.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd wskazał, że umowa zawiera niedozwolone postanowienia, które w związku z celem kredytowania uniemożliwiały ustalenie kwoty kredytu podlegającej wypłacie w walucie CHF. Jest to pierwszy wyrok korzystny SO w Szczecinie dotyczący dawnego Fortis Banku i jednocześnie jeden z niewielu wyroków w całym kraju.

Wyrok nie jest prawomocny, spodziewamy się kolejnej apelacji tego banku.

r.pr. Sylwester Kasprzewski oraz adw. Marzena Młocicka

AktualnościWyroki

Sylwester KasprzewskiAuthor posts

Sylwester Kasprzewski

Członek Forum Prawników Finansowych skupiających radców prawnych i adwokatów z całej Polski specjalizujących się w sporach z bankami w spawach kredytów „frankowych”, obligacji korporacyjnych, polisolokat. Aktywny członek Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, członek Rady Fundacji Pomocy Prawnej GRYF oraz członek i współtwórca kilku szczecińskich organizacji. Od kilku lat związany z ochroną praw konsumenta, prawem bankowym i relacji na linii przedsiębiorca – konsument. Posiada szeroką wiedzę z zakresu produktów finansowych oferowanym konsumentom na polskim rynku, ochrony praw konsumentów. Na swoim koncie ma wygrane sprawy tzw. kredytów „frankowych”, polisolokat, podmiotami zajmującymi się skupem wierzytelnościami. Pomaga chronić majątek i stawiać na nogi dłużników. Zajmuje się na skalę ogólnopolską sprawami tzw. „frankowiczów”. Współpracuje z osobami inwestującymi w zakup nieruchomości, a także osobami prowadzącymi lokalne działalności gospodarcze. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i wystąpieniach eksperckich w zakresie spraw prowadzonych w Kancelarii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *