loading

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 14 października 2021 r., sygn. akt I C 296/21, przeciwko PKO BANK POLSKI S.A.


wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie
z dnia 14-10-2021 r., sygn. akt I C 296/21
pozew wniesiony w lutym 2021 r.
Po rozpoznaniu sprawy sąd:
a) ustalił nieważność zawartej umowy kredytowej,
b) obciążył bank w całości kosztami postępowania sądowego.
W uzasadnieniu sąd wskazał, że:
c) kredytobiorcy byli konsumentami,
d) umowa zawierała nieuczciwe postanowienia – klauzule przeliczeniowe odnoszące się do tabel kursowych banku,
e) nie jest możliwe dalsze wykonywanie umowy po usunięciu niedozwolonych klauzul – twierdzenia banku o możliwości wypłaty i spłaty kredytu we frankach są bezzasadne,
f) kredytobiorcy nie zostali prawidłowo poinformowani o ryzyku kursowym – bank nie wykonał obowiązków informacyjnych,
g) pouczenie o ryzyku kursowym nie mówiło o jakiejkolwiek zmianie kursu, stąd jest ono niewystarczające do uświadomienia kredytobiorcy zakresu ryzyka kursowego,
h) zeznania świadków powołanych przez bank były zbyt ogólne, aby pozwalały na ustalenie, że bank zachował się prawidłowo.
W sprawie, pomimo kilkunastu lat spłaty kredytu, suma zadłużenia, początkowo wynosząca 450 tys. złotych, wzrosła na moment wyroku do blisko 600 tys. zł samego kapitału. W przypadku nieważności umowy kredytobiorcy nie muszą zwracać tych kwot na rzecz banku.
Wyrok jest nieprawomocny, bank zapewne złoży apelację.

AktualnościWyroki

Sylwester KasprzewskiAuthor posts

Członek Forum Prawników Finansowych skupiających radców prawnych i adwokatów z całej Polski specjalizujących się w sporach z bankami w spawach kredytów „frankowych”, obligacji korporacyjnych, polisolokat. Aktywny członek Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, członek Rady Fundacji Pomocy Prawnej GRYF oraz członek i współtwórca kilku szczecińskich organizacji. Od kilku lat związany z ochroną praw konsumenta, prawem bankowym i relacji na linii przedsiębiorca – konsument. Posiada szeroką wiedzę z zakresu produktów finansowych oferowanym konsumentom na polskim rynku, ochrony praw konsumentów. Na swoim koncie ma wygrane sprawy tzw. kredytów „frankowych”, polisolokat, podmiotami zajmującymi się skupem wierzytelnościami. Pomaga chronić majątek i stawiać na nogi dłużników. Zajmuje się na skalę ogólnopolską sprawami tzw. „frankowiczów”. Współpracuje z osobami inwestującymi w zakup nieruchomości, a także osobami prowadzącymi lokalne działalności gospodarcze. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i wystąpieniach eksperckich w zakresie spraw prowadzonych w Kancelarii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.