loading

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 13 września 2021 roku, sygn. akt I C 952/20 przeciwko MBANK


Umowa kredytu indeksowanego do waluty CHF uznana za nieważną. Sąd zasądził od banku na rzecz kredytobiorcy blisko 50 tys. CHF.

Wyrok z dn. 13-09-2021 r. w sprawie I C 952/20 przed Sądem Okręgowym w Szczecinie

Sąd uznał za niedozwolone klauzule przeliczeniowe, wskazał na brak prawidłowego pouczenia kredytobiorcy o skali ryzyka kursowego. Kredyt został spłacony, zaś wyrok obejmuje zwrot świadczeń uiszczonych w obcej walucie, zgodnie ze zgłoszonym żądaniem.

Wyrok nie jest prawomocny, spodziewamy się kolejnej apelacji tego banku.

r.pr. Sylwester Kasprzewski oraz adw. Marzena Młocicka

AktualnościWyroki

Sylwester KasprzewskiAuthor posts

Członek Forum Prawników Finansowych skupiających radców prawnych i adwokatów z całej Polski specjalizujących się w sporach z bankami w spawach kredytów „frankowych”, obligacji korporacyjnych, polisolokat. Aktywny członek Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, członek Rady Fundacji Pomocy Prawnej GRYF oraz członek i współtwórca kilku szczecińskich organizacji. Od kilku lat związany z ochroną praw konsumenta, prawem bankowym i relacji na linii przedsiębiorca – konsument. Posiada szeroką wiedzę z zakresu produktów finansowych oferowanym konsumentom na polskim rynku, ochrony praw konsumentów. Na swoim koncie ma wygrane sprawy tzw. kredytów „frankowych”, polisolokat, podmiotami zajmującymi się skupem wierzytelnościami. Pomaga chronić majątek i stawiać na nogi dłużników. Zajmuje się na skalę ogólnopolską sprawami tzw. „frankowiczów”. Współpracuje z osobami inwestującymi w zakup nieruchomości, a także osobami prowadzącymi lokalne działalności gospodarcze. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i wystąpieniach eksperckich w zakresie spraw prowadzonych w Kancelarii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.