loading

Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 30 września 2021 roku, sygn. akt I C 85/21, przeciwko PKO BANK POLSKI S.A.


Sprawa dotyczyła kredytu denominowanego do waluty CHF – własny kąt hipoteczny. W wyroku sąd:
a) ustalił nieważność umowy,
b) obciążył bank w całości kosztami procesu.
W uzasadnieniu ustnym wyroku sądy uznały umowy kredytowe banku PKOBP za nieważne. Po usunięciu z umowy niedozwolonych klauzul umownych, nie ma możliwości dalszego jej funkcjonowania.
Sąd uznał, że wbrew twierdzeniom banku, nie ma możliwości wykonania umowy w ten sposób, że wypłata i spłata kredytu miałaby następować wyłącznie w walucie CHF (jeden z argumentów banku).
Sądom nie przeszkadzały podpisane oświadczenia o świadomości ryzyka kursowego – w praktyce oświadczenia te nadają się do kosza, bo nie ma w nich przedstawionych informacji jak duże jest to ryzyko i jakie będzie niosło za sobą skutki dla kredytobiorców.
Wyroki oznaczają, że po zakończeniu prawomocnym spraw kredytów nie będzie.
Wyroki są nieprawomocne, należy spodziewać się apelacji banku. Apelacja w obu sprawach trafi do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, którego korzystne orzeczenia od lat są znane.
 
Sprawę prowadzili:
– r.pr. Sylwester Kasprzewski
– adw. Marzena Młocicka
Kancelaria ze Szczecina

AktualnościWyroki

Sylwester KasprzewskiAuthor posts

Członek Forum Prawników Finansowych skupiających radców prawnych i adwokatów z całej Polski specjalizujących się w sporach z bankami w spawach kredytów „frankowych”, obligacji korporacyjnych, polisolokat. Aktywny członek Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, członek Rady Fundacji Pomocy Prawnej GRYF oraz członek i współtwórca kilku szczecińskich organizacji. Od kilku lat związany z ochroną praw konsumenta, prawem bankowym i relacji na linii przedsiębiorca – konsument. Posiada szeroką wiedzę z zakresu produktów finansowych oferowanym konsumentom na polskim rynku, ochrony praw konsumentów. Na swoim koncie ma wygrane sprawy tzw. kredytów „frankowych”, polisolokat, podmiotami zajmującymi się skupem wierzytelnościami. Pomaga chronić majątek i stawiać na nogi dłużników. Zajmuje się na skalę ogólnopolską sprawami tzw. „frankowiczów”. Współpracuje z osobami inwestującymi w zakup nieruchomości, a także osobami prowadzącymi lokalne działalności gospodarcze. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i wystąpieniach eksperckich w zakresie spraw prowadzonych w Kancelarii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.