loading

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 17 listopada 2020 roku, sygn. akt V ACa 466/20 z powództwa Getin Noble Bank S.A.

kancelaria gryf

W dniu 17 listopada 2020 r. zapadł wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku oddalający apelację banku GETIN NOBLE BANK, który pozwał naszego klienta o zapłatę.
Choć to bank pozwał kredytobiorcę, przegrał sprawę przed sądem I instancji (SO Gdańsk), gdzie Sąd oddalił powództwo o zapłatę kwoty prawie 550 tys. zł. (kwota kredytu wynosiła ponad 320 tys. zł), stwierdzając jednocześnie nieważność umowy kredytowej.
Sąd Apelacyjny w Gdańsku podzielił stanowisko sądu I instancji i apelację oddalił, wskazując w uzasadnieniu że żądana kwota bankowi się nie należy, umowa kredytowa jest nieważna.
Wyrok jest prawomocny.
Sprawę prowadził radca prawny Sylwester Kasprzewski

AktualnościWyroki

Sylwester KasprzewskiAuthor posts

Członek Forum Prawników Finansowych skupiających radców prawnych i adwokatów z całej Polski specjalizujących się w sporach z bankami w spawach kredytów „frankowych”, obligacji korporacyjnych, polisolokat. Aktywny członek Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, członek Rady Fundacji Pomocy Prawnej GRYF oraz członek i współtwórca kilku szczecińskich organizacji. Od kilku lat związany z ochroną praw konsumenta, prawem bankowym i relacji na linii przedsiębiorca – konsument. Posiada szeroką wiedzę z zakresu produktów finansowych oferowanym konsumentom na polskim rynku, ochrony praw konsumentów. Na swoim koncie ma wygrane sprawy tzw. kredytów „frankowych”, polisolokat, podmiotami zajmującymi się skupem wierzytelnościami. Pomaga chronić majątek i stawiać na nogi dłużników. Zajmuje się na skalę ogólnopolską sprawami tzw. „frankowiczów”. Współpracuje z osobami inwestującymi w zakup nieruchomości, a także osobami prowadzącymi lokalne działalności gospodarcze. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i wystąpieniach eksperckich w zakresie spraw prowadzonych w Kancelarii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.