loading

Prawomocne zawieszenie spłaty kredytu


Postanowieniem Sądu Okręgowego w Koszalinie, konsumenci którzy są posiadaczami kredytu indeskowanego kursem CHF, nie muszą spłacać kredytu w trakcie trwania procesu sądowego z bankiem.

Kredytobiorcy zdecydowali się pozwać Bank BPH (następca banku GeMoney), w którym mają kredyt indeksowany kursem CHF. W związku z dokonanymi nadpłatami na rzecz banku, złożyliśmy w imieniu klientów wniosek o zabezpieczenie spłaty kredytu. Postanowienie sądu o udzieleniu zabezpieczenia jest już prawomocne.

Bank BPH wysłał pismo do naszych klientów z potwierdzeniem zawieszenia obowiązku spłaty rat kapitałowych i odsetkowych na okres 36 miesięcy, z możliwością przedłużenia lub skrócenia tego okresu, który zależny będzie od długości trwania procesu z bankiem BPH S.A.

W konsekwencji bank nie może wypowiedzieć naszym klientom umowy kredytowej. Ponadto nie może raportować do Biura Informacji Kredytowej o braku płatności rat, naliczać odsetek od przeterminowanego długu, a po okresie zawieszenia – w zależności od wyroku sądu – bank przygotuje nowy harmonogram spłaty kredytu.

Powyższe potwierdzenie zawieszenia spłaty i warunków ze strony banku BPH S.A. są dla naszych klientów bardzo korzystne.

AktualnościDo przeczytania

Sylwester KasprzewskiAuthor posts

Członek Forum Prawników Finansowych skupiających radców prawnych i adwokatów z całej Polski specjalizujących się w sporach z bankami w spawach kredytów „frankowych”, obligacji korporacyjnych, polisolokat. Aktywny członek Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, członek Rady Fundacji Pomocy Prawnej GRYF oraz członek i współtwórca kilku szczecińskich organizacji. Od kilku lat związany z ochroną praw konsumenta, prawem bankowym i relacji na linii przedsiębiorca – konsument. Posiada szeroką wiedzę z zakresu produktów finansowych oferowanym konsumentom na polskim rynku, ochrony praw konsumentów. Na swoim koncie ma wygrane sprawy tzw. kredytów „frankowych”, polisolokat, podmiotami zajmującymi się skupem wierzytelnościami. Pomaga chronić majątek i stawiać na nogi dłużników. Zajmuje się na skalę ogólnopolską sprawami tzw. „frankowiczów”. Współpracuje z osobami inwestującymi w zakup nieruchomości, a także osobami prowadzącymi lokalne działalności gospodarcze. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i wystąpieniach eksperckich w zakresie spraw prowadzonych w Kancelarii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.