loading

Prawomocna wygrana z bankiem ws. kredytu CHF!


PRAWOMOCNA WYGRANA W 10 MIESIĘCY OD ZŁOŻENIA POZWU
Sąd Apelacyjny w Szczecinie z dnia 16 lipca 2021 r., w sprawie o sygn. akt I ACa 224/21, na wskutek apelacji mBANK S.A. od wyroku SO w Szczecinie o sygn. akt I C 1239/20 z dnia 10 lutego 2021 r., apelację banku oddalił i zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot kosztów zastępstwa procesowego.

W uzasadnieniu ustnym Sąd wskazał, że wszystkie zarzuty banku są niezasadne, doszło do naruszenia przez bank swobody umów i zasad współżycia społecznego, co potwierdza nieważność umów kredytu hipotecznego i pożyczki hipotecznej CHF!

Pozew do sądu I instancji został złożony we wrześniu 2020 roku, w lutym 2021 r. zapadł wyrok stwierdzający nieważność umów, apelacja banku została przyjęta przez Sąd Apelacyjny w marcu 2021 r. a w dniu 16.07.2021 r. zapadł wyrok SA w Szczecinie.

Jest to najszybciej zakończona sprawa w historii kancelarii!

AktualnościWyroki

Sylwester KasprzewskiAuthor posts

Członek Forum Prawników Finansowych skupiających radców prawnych i adwokatów z całej Polski specjalizujących się w sporach z bankami w spawach kredytów „frankowych”, obligacji korporacyjnych, polisolokat. Aktywny członek Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, członek Rady Fundacji Pomocy Prawnej GRYF oraz członek i współtwórca kilku szczecińskich organizacji. Od kilku lat związany z ochroną praw konsumenta, prawem bankowym i relacji na linii przedsiębiorca – konsument. Posiada szeroką wiedzę z zakresu produktów finansowych oferowanym konsumentom na polskim rynku, ochrony praw konsumentów. Na swoim koncie ma wygrane sprawy tzw. kredytów „frankowych”, polisolokat, podmiotami zajmującymi się skupem wierzytelnościami. Pomaga chronić majątek i stawiać na nogi dłużników. Zajmuje się na skalę ogólnopolską sprawami tzw. „frankowiczów”. Współpracuje z osobami inwestującymi w zakup nieruchomości, a także osobami prowadzącymi lokalne działalności gospodarcze. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i wystąpieniach eksperckich w zakresie spraw prowadzonych w Kancelarii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.