loading

Co czeka Frankowiczów z Getin Noble Bank S.A.?


Piątek, 30 września 2022 r., Bankowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczyna przymusową restrukturyzację Getin Noble Bank S.A. W 2022 roku Getin przekroczył pułap 10 tys. pozwów, w których pozostawał jako strona pozwana. Choć wszelkie produkty banku tj. kredyty złotówkowe zostaną przejęte przez bank pomostowy, to portfel kredytów „frankowych” zostanie z tego przeniesienia wyłączony.

Jak tłumaczy BFG portfel kredytów „frankowych” pozostanie w Getin Noble Bank S.A. uzasadniając tę decyzję tym, że bank pomostowy to tymczasowe rozwiązanie mające na celu doprowadzenie do późniejszej jego sprzedaży, a nikt nie zdecyduje się na zakup podmiotu obciążonego tak potężnym zobowiązaniem jak kredyty powiązane z walutą głównie CHF, ale także USD, EUR, JPY.

Jakie skutki dla klientów „Frankowiczów” oznacza restrukturyzacja banku?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny wskazuje, że przymierza się do złożenia wniosków o zawieszenie postępowań sądowych. Oznacza to, że kredytobiorcy którzy są już w sądzie, mogą mieć zawieszone postępowanie na czas trwania restrukturyzacji. Patrząc na doświadczenia innych podmiotów tj. Idea Bank S.A. restrukturyzacja trwała ponad 1,5 roku i na ten czas zawieszono sprawy. W konsekwencji Frankowicze którzy złożyli pozwy przeciwko Getin Noble Bank S.A. będą mieli wydłużone swoje sprawy do czasu zakończenia restrukturyzacji banku.

Kolejnym negatywnym skutkiem dla kredytobiorców jest brak możliwości ubiegania się o zabezpieczenie spłaty kredytu, a postępowania zabezpieczające już trwające podlegają umorzeniu. Wynika to z faktu, iż nie można ubiegać się o zabezpieczenie na roszczeniach majątkowych, do których są zaliczane pozwy o ustalenie nieważności umowy kredytowej. Natomiast wydane już postanowienia o zabezpieczenie będące w toku pozostają w mocy, umarzane jest zaś postępowanie zażaleniowe banku.

Kredytobiorcy, którzy spłacili więcej niż kwota otrzymana od banku, muszą liczyć się z tym, że nie odzyskają tej nadwyżki. Konsumenci, którzy nie spłacili kapitału, a ich suma spłat na rzecz Banku jest niższa, są w zdecydowanie bardziej komfortowej sytuacji. Klienci są nadal dłużnikami banku, powinni zatem rozliczyć się z bankiem do kwoty udzielonego kredytu.

Umorzeniu podlegają wszystkie postępowania egzekucyjne, co oznacza że komornik nie odzyska zasądzonych kwot pieniężnych w wyrokach. W sprawach w których wydano prawomocny wyrok, nie mamy możliwości wnieść egzekucji przeciwko bankowi.

 

AktualnościDo przeczytania

Justyna OpokaAuthor posts

Prawnik w Kancelarii GRYF. Absolwentka studiów prawniczych na EWSPA w Warszawie oraz administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Zajmuje sie procesowym prawem cywilnym i prawem bankowym. Studia pierwszego stopnia skończyła broniąc prace dyplomową pt. „Ochrona konsumentów w Polsce”, a studia magisterskie obroniła pracą pt. „Podstawy nieważności umów kredytów indeksowanych/denominowanych do walut obcych” w której pochyliła się nad kredytami walutowymi konsumentów oraz przedsiębiorców i instrumentów pochodnych wbudowanych w te umowy kredytowe. Członek komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, w którym zajmuje się również projektami i działaniami na rzecz ochrony praw konsumentów. Koordynator ogólnopolskich projektów wsparcia dla konsumentów m.in. „Program wsparcia dla Frankowiczów”, „Grudniowy cykl bezpłatnych porad prawnych” oraz „Edukacja finansowa w cyberprzestrzeni”. Organizatorka wielu konferencji, webinarów on-line, spotkań dla „Frankowiczów” w województwie zachodniopomorskim realizowanych we współpracy z Miejskim Rzecznikiem Konsumentów oraz w miastach wojewódzkich w Polsce z ramienia SBB oraz Fundacji Pomocy Prawnej GRYF. Od 10 lat związana z sektorem organizacji pozarządowych. Współtwórca i założycielka kilku ogólnopolskich NGO.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.