loading

Sylwester Kasprzewski

Radca prawny

Członek Rady Fundacji Pomocy Prawnej Gryf, Radca prawny w Kancelarii Radcy Prawnego GRYF – Radcy Prawni, członek i współtwórca kilku szczecińskich organizacji, od 2009 r. zaangażowany w świadczenie pomocy prawnej. Od kilku lat związany z ochroną praw konsumenta, prawem bankowym i relacji na linii przedsiębiorca – konsument. Posiada szeroką wiedzę z zakresu instrumentów finansowych oferowanym konsumentom na polskim rynku, ochrony praw konsumentów. Na swoim koncie ma wygrane sprawy tzw. polisolokat, spory z bankami, podmiotami zajmującymi się skupem wierzytelnościami. Pomaga chronić majątek i stawiać na nogi dłużników. Zajmuje się na skalę ogólnopolską sprawami tzw. “frankowiczów”. Współpracuje z osobami inwestującymi w zakup nieruchomości, a także osobami prowadzącymi lokalne działalności gospodarcze. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i wystąpieniach eksperckich w zakresie spraw prowadzonych w Kancelarii.

Justyna Opoka

Koordynator eventów i projektów. Od kilku lat ubiega się o dofinansowania na projekty edukacyjne, rozwojowe i wspierające dla młodzieży i osób dorosłych finansowanych z mini grantów, dotacji samorządowych, programów międzynarodowych. Pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia MaY Poland oraz członka zarządu w kilku organizacjach. Członek sieci EuroPeers Poland przy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, z którego ramienia szerzy ideę programu Erasmus+. Posiada duże doświadczenie w organizacji oraz promocji eventów i wydarzeń publicznych o zróżnicowanym charakterze, które zdobywała m.in. w Instytucie Kreowania Przedsiębiorczości/Startup Academy, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacji Sempre a Frente i innych organizacjach. Posiada wiedzę z zakresu zarządzania i organizacji projektów i jego poszczególnych etapów, a także dynamiki i faz grupowych. Studentka administracji na Uniwersytecie Warszawskim.
W jej słowniku nie występuje słowo „nuda”. Miłośniczka gór, roweru, spontanicznych wycieczek i geografii turystycznej.

Krzysztof Kopciewicz

Aplikant radcowski

Od 2016 r. absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Odbywał praktykę w ramach jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego. Przed przystąpieniem na aplikację radcowską pełnił funkcję Asystenta Sędziego w Sądzie Rejonowym Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie. Współpracując w ramach struktury sądowej z Komornikami właściwymi miejscowo dla tegoż Sądu i Sędziami IX Wydziału Egzekucyjnego, a także świadcząc pracę przy instytucjach takich jak biuro Syndyka obsługującego upadłości konsumenckie i przy Powiatowym Rzeczniku Konsumentów, nabrał szerokiego spojrzenia na praktyczny wymiar przebiegu postępowań o zapłatę, egzekucyjnych i oddłużeniowych. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw Uniwersytetu Szczecińskiego. Lokalny patriota – wolontariusz Fundacji DKMS oraz Akademii Przyszłości, FPP Gryf, a także honorowy dawca krwi i zarejestrowany potencjalny dawca szpiku. Prywatnie uczestnik wielu biegów na pełnym dystansie maratońskim (42,195 km), pasjonat akrobatyki/gimnastyki i amator zimowych kąpieli w szczecińskim jeziorze „Głębokie”.